Hem

Att blicka tillbaka

för att förstå nutiden

och kunna blicka framåt.

Gilla oss på Facebook:

På gång:

 

22/3 kl 19.00

Årsmöte i Burs Bygdegård.

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 

11/4 kl 19.oo

Fullmåne-vandring.

Vandring till Bandelundaviken och tillbaka ca 4 km.

 

22/4 kl 10-15

Vårarbetsdag inför årets lägerskolor.

Därefter Stormöte för nya och gamla medlemmar.

 

28/4-1/5

Stavgards första Lajv!

Rollspel i härlig vikingatida miljö! För både vana och nybörjare som vill ta chansen att prova på.

För mer info kontakta stavarblot@gmail.com

Anmälan senast 31 mars.

 

Hoppas vi ses på Stavgard under 2017=)

Stavgard ligger vid havsviken Bandelunda i Burs socken, på Gotlands östra kust.

 

500 meter väster om Stavgards lägerskoleområde ligger en bebyggelse

från Romersk järnålder och Folkvandringstid. Den största husgrunden

”Stavars hus” är en av de längsta ”kämpagravar” på ön.

Från denna boplats leder en gammal fägata, bitvis bortodlad, i östlig riktning

ner till Bandelundaviken.

 

Under Vikingatiden låg där en stor hamn. En intensiv verksamhet har varit

igång i denna väl dolda hamn, det vittnar de utgrävningar som gjordes redan

på 50-talet och i mitten av 1980-talet. Flera silverfynd, ett antal husgrunder,

mängder med båtnitar, en balansvåg med tillhörande viktsats och ett ”snäckhus”

som fungerade som båthus för vikingaskepp är funna där.

Större delen av området är fortfarande outforskat.

Bilder från Stavgards 40-årskalas:

Vårterminen 1975 campade en skolklass med tillval konst i Åk 8 från Högbyskolan i Hemse i Bandelundaviken med lärarna

PG Werkelin och Harrieth Löwenhjelm.

 

Denna skolklass hittade ”Stavars skatt” och är alla hedersmedlemmar i Föreningen Stavgard. Hör av dig till oss om du tillhörde denna historiska klass!

Hur Stavgard kom till

 

Våren 1975 var en grupp elever från Högbyskolan i Hemse på lägerskola i Burs med temat forntid.

De fann då en stor silverskatt på den plats där vikingahövdingen Stavar enligt en lokal, muntlig legend skulle ha gömt den. För hittelönen åkte gruppen till historiska arkeologiska försökscentret Lejre i Danmark, där man rekonstruerat samhällen från olika tidsåldrar. Tanken väcktes att skapa en permanent järnålderslägerskola för gotländska elever. Med det syftet bildades den ideella föreningen Stavgard våren 1976 med medlemmar intresserade av praktisk pedagogik, forntida teknik och arkeologi.

 

Under föreningen Stavgards mångåriga verksamhet har målsättningen varit att levandegöra den forntida människans villkor för överlevnad och utveckling. Att genom deltagarnas egna insatser,

"med händernas hjärna" i ett kollektivt arbete, sätta igång en tankeprocess som kan öka förståelsen

för vårt eget samhälles varande. Att blicka tillbaka för att förstå nutiden och kunna blicka framåt.

Lägerskolan är det viktigaste redskapet för att nå detta mål.

Stora bildstenen vid offerlunden.

Stavgards energiverk.

Yxan vilar aldrig vid en lägerskola.

Överallt behövs ved i olika dimensioner.

Långhuset.

Vägbeskrivning från Visby:

Väg 143 mot Ljugarn.

Några km efter Roma, sväng höger mot Lye.

I Lye tag väg 144 mot Stånga.

Några km efter Lye, sväng vänster mot Burs.

I Burs följ skyltar mot Stavgard.

 

Sommartid är Stavgard öppet för besökare.

 

Här kan Ni enkelt kontakta oss:

 
 
 

© Föreningen Stavgard 2015